تشریفات مجالس آوازه گزینه های بسیاری را برای انتخاب به شما پیشنهاد خواهد کرد / سفره عقدهای سنتی / سفره عقدهای مدرن در طرح های متفاوت و زیبا با رنگ بندی های بسیار .
همان طور که میدانید یکی از آداب و رسوم زیبای ما ایرانیان پهن کردن سفره عقد در مراسم ازدواجمان است که از دیر باز بین ما مرسوم بوده است.
سفره عقد دارای چند جزء اصلی و همیشگی است که هر کدام این اجزاء معانی و نمادهای خاص خود را دارند.
سفره عقد سنتی ۸نماد دارد:
گردو به دلیل عمر طولانی نماد افزایش عمر عروس و داماد است.بادام وفندق هر کدام میوه های بهشتی هستند و نشانه تداوم نسل هستند.نان سنگک نشانه رزق وروزی و برکت است.اسپند برای دور شدن چشم بد از این پیوند است.نقل وشاخه نبات شیرینی شروع پیوند زناشویی است.تخم مرغ نماد تولید و به اصطلاح بچه دار شدن است.قرآن نشانه از تاکید وصلت از سوی خداوند برای محکم شدن پایه های ازدواج است.

سفره عقد عروسی
avazeh (5)
جدیدترین مدل سفره عقد