تشریفات مجالس آوازه با واقف بودن بر این اصل که همواره گل آرایی یکی از شاخصه های مهم برای باشکوه تر شدن جشنها و مراسم عروسی شما عزیزان می باشد ، شما را در انتخاب بهترین و زیباترین دیزاین انواع گل آرایی ورودی جایگاه میز شام و سفره عقد یاری میرساند رسالت ما مشاوره رساندن به شما برای انتخاب بهتر می باشد.
دسته گل عروس
دسته گل عروس تنوع چندانی نداشته و تقریبا همه شبیه هم هستند که بیشتر آنها نیز از گل رز و گلهای کوچک تشکیل میشوند زیرا علاوه بر زیبایی باید دسته گل سبک هم باشد تا عروس در طول مراسم از در دست گرفتن آن خسته نشود.

گل آرایی مراسم عروسی
گل آرایی جایگاه عروس و داماد
گل آرایی میز عروسی