عکس از نماهای مختلف باغ و سالن در نظر گرفته شده جهت مراسم عروسی در پکیج ویژه طرح عروسی ارزان قیمت.

 

سالن باغ با چیدمان مبله

.

29

31

محوطه باغ و ورودی

Photo-0072.

32

Photo-0059
.
Photo-0086

آبنمای باغ

Photo-0054
.
Photo-0080

سالن باغ با ظرفیت ۴۰۰ نفر