موسسه خدمات مجالس آوازه با ایده های جدید در خدمت شما عزیزان هستیم

مراسم نامزدی ، مراسم عقد و عروسی در باغ و سالن اختصاصی

اجرای مراسم عقد روی آب در وسط برکه

سفره عقد روی برکه آب

 

سفره عقد / مراسم عروسی / موسسه / خدمات مجالس عروسی / سفره عقد روی آب / مراسم نامزدی